GSW - 高速稳

用于卡车和铁轨车的汽车衡软件

用于卡车和铁轨车称重的可靠软件

高速稳是市面上现存最优秀的卡车和铁轨车称重软件之一。

点击图标!

高速稳软件的功能

查看细节

高速稳的应用领域

散装物料称重

处理填埋物称重

罐车称重

轮轴称重

射频识别称重

称重系统

高速稳软件的主要特点

 • 整个使用期间百分之百的可靠操作保障,无关收集数据的多少;
 • 网络中的平稳操作,无关工作站数量的多少;
 • 清晰简单的操作界面;
 • 拥有操作视频源的高级引擎,能使12台模拟​摄像机和(或)网路监控摄影机同时工作;
 • 拥有可对称重票编辑的图片编辑器,同时有配套报表生成器;
 • 有导入和导出数据的可选功能
 • 有与高级ERP系统(或SAP、MS Axapta、MS Navision及CDN XL)相整合的可选功能;
 • 有通过网络访问数据的功能;
 • 有与自助终端合作的功能;
 • 有在附加模块基础上延伸的可选功能。

附加功能

高速稳软件包含许多扩展软件功能的模块。最常用的有:

 • 与自主终端合作(AT-07系列系统)
 • 处理STX-1000和STX-2000的RFID读卡器
 • 自动识别正在称重车辆的车牌号码
 • 从网上获得数据
 • 废弃物管理模式

带车牌号码识别器的系统

GSW软件含有可以通过识别称重车辆车牌号的方式,进一步扩展称重系统的平台。GSW软件包含了计算能力强大的计算软件来识别车牌号,准确率高达98%。 编写能够识别车牌号码的软件是GS软件公司的特长之一

自动称重系统

 • AT 07系统: 基于自助服务的车辆称重系统(包含字母/数字键盘)

 • AT 06系统: 基于读卡器的称重系统

 • AT 05系统: 远程操作称重系统

 • AT 04系统: 基于显示器和车牌号码识别的称重系统

 • AT 03系统: 基于防护栏、车牌号码识别(ANPR)和打印称重结果的称重系统

 • AT 02系统: 基于读卡器和LED显示屏的系统

 • AT 01系统: 基于自助服务终端(含数字键盘)的称重系统

称重行业的公司购买软件后再次销售该软件,我们可以使购买公司的名称 与地址显示在软件的主页面上。该项服务并不需要额外付费。若有此项需求的客户, 请在付款前与我们联系,并将相关信息以文本(如公司名称、 地址和联系电话)和图片(公司标志)的形式发给我们。

想了解软件的价格,请给我们的邮箱sales@gs-software.pl发送邮件询价。 请在邮件中注明公司信息,并选择您想了解的软件种类(请注明所需软件的语言)。

购买软件的第一年内,客户可以下载所购买种类的最新软件。客户可以通过给邮箱 support@gs-software.pl 发送邮件获得最新版本的软件, 只需要在邮件中注明购买的软件种类、购买日期和客户的公司名称即可。

系统配置要求:

 • 英特尔Pentium III处理器或类似设备
 • 512兆以上内存
 • 50兆以上硬盘空余空间
 • CD或DVD读取器驱动
 • 一个USB接口(基于USB硬件密钥的许可证)
 • 一个SVGA或更高分辨率的显示器

若在Windows系统中存在任何关于激活软件的问题(在服务器版本中), 请通过发送邮件至support@gs-software.pl 联系我们。

软件包包含:

 • USB激活编码
 • CD驱动
 • 用户手册

如果您觉得选择正确的软件有困难,我们鼓励您与我们的专业工作人员联络。 在沟通过程中,我们会帮您确定能满足您需求的软件。从选择软件到软件激活, 我们的顾问会在您使用软件的每一步中为您提供支持和帮助。

我们的软件与不同厂家生产的近60种不同的地磅相兼容。 如果您的地磅是我们目前未曾合作过的型号, 我们会根据您的地磅设计相应的软件。

如果GSW软件无法提供您所需要的功能,我们愿意为您专门做出相应的调整

请联系我们

图片集

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Adres e-mail zostal pomyślnie dodany do newslettera.
Adres e-mail został pomyślnie wypisany z newslettera.
Operacja zakończona niepowodzeniem.